Våre tjenester

Drenering

Vi utfører alt av drenering og fuktsikring

Tomteutgraving

Har du gått til innkjøp av tomt og skal bygge hus? Vi kommer på befaring og vurderer hva som må bli gjort i forhold til helling av grunn, jordtype og avstand til annen bebyggelse. Vi henter inn nødvendige tillatelser. Det kan være en fordel å få laget tegninger om hva som må gjøres. Tegninger vil gjøre gravearbeider lettere og raskere.

Vann og Avløp

Mye kan skje med gamle kloakkrør. Om uhellet er ute, eller om du vil være føre var så hjelper vi deg med å bytte ut rør. Vi graver, fjerner gammelt materiale, legger nye plastrør og fyller igjen med masse. Da holder kloakken i 40-60 år.

Gartnertjenester

Om du vil fjerne en hekk eller trenger matjord til ny og fin plen så hjelper vi deg stort sett hva det enn måtte være angående hage.